Easy Digital Meeting Services AB

Mötesteknik

Vår plattform hjälper er med alla olika typer av demokratiska möten. Fysiska, digitala och hybrider.

Stämma eller kongress

Easymeet Online hanterar alla delar av stämmor och kongresser, och anpassas enkelt efter olika typer av organisationer. Systemet hanterar dagordning, talarlistor, omröstningar, personval, dokument. Självklart säker och tillgängligt, med flera olika typer av inloggning.

Distansmöte

Med inbyggd videokonferens direkt i vår plattform är det enkelt för alla att delta på distans. Användarna loggar in som vanligt genom sin webbläsare och kan koppla upp sig till mötet hemifrån. Vi har även funktioner för att hantera grupprum på ett enkelt och smart sätt.

Motionshantering

Vårt motionssystem är helt anpassningsbart efter era flöden, och är integrerat med Easymeet Online. Vi har även en uppföljningsmodul där ni enkelt följer upp alla era beslut.

Nomineringar

Med nomineringsverktyget kan alla medlemmer enkelt nominera till alla era olika positioner inom er organisation.