Easymeet Online

Easymeet Online

Light
 • Upp till 80 användare
 • Personval
 • Talarlista
 • Omröstningar

Easymeet Online

Standard
 • Alla funktioner i light
 • Långtidsval
 • Inlogg via Bank ID
 • Egen site
 • Yrkandehantering
 • Dokumenthantering
 • Chatt
Populär

Easymeet Online

Large
 • Stora mer komplexa möten
 • Alla funktioner i Standard
 • Dedikerad server
 • Utökad support

 

Med Easymeet Online hanterar och administrerar ni alla era möten från ett enkelt gränssnitt. Ni bygger upp dagordningen, laddar upp dokument och väljer vilka som ska delta på mötet. Systemet skickar ut en mötesinbjudan till alla deltagare, som sedan enkelt loggar in från sin dator, surfplatta eller telefon.

Ett möte kan vara fysiskt, på distans, eller en blandning av båda.

Fysiskt möte

Ni träffas i en gemensam lokal, och alla användare loggar in med respektive enhet. Dagordning och talarlista kan visas upp på skärm eller projektor om så önskas. Ordförande leder mötet och styr vilken dagordningspunkt som avhandlas, och deltagarna ser tydligt var mötet befinner sig och har enkel tillgång till dokument och handlingar som tillhör dagordingspunken. Använder ni er av talarlista-funktionen så ber deltagarna helt enkelt om ordet genom systemet. Övriga deltagare har hela tiden en överblick över talarlistan och ser även vem som är aktuell talare. Ordförande styr vem som har ordet, och ser vem som står på tur. Alla förslag skrivs in i form av yrkanden, och dokumenteras på så vis automatiskt. Efter mötet generas en rapport med alla dagordningspunkter, talare, omröstningar, yrkanden, osv.

Distansmöte

Genom systemets inbyggda videosamtal, kan ni på ett tidseffektivt, kostnadseffektiv och miljö-positivt sätt mötas.
Ni ser både personen som för närvarande har ordet, samt dagordningsvyn. På så sätt kan ni läsa handlingar, be om ordet, skriva yrkanden eller delta i omröstningar utan att behöva stänga videofönstret eller byta applikation.

Nyckelfunktioner

Säkert inlogg via BankID
integrerat videosamtal
Omröstningar 
Viktade röster
Personval
Talarlistor
Skriftliga yrkanden
Dokumenthantering 
Chatt
Dagordning
Mötesrapporter
Telefonsupport
Nyhetsbrev