TJENESTER

Easymeet er utviklet med største mulige fleksibilitet som rettesnor.

Møtesystemet er modulbasert, hele eller deler av funksjoner kan slås av eller på. Og nesten hver sekvens i en funktion kan tilpasses etter møtets regler eller organisasjonens vedtekter. Like enkelt kan kundene våre velge layout på håndenheter oog visningsflater i lokalet. På denne måten blir Easymeet skreddersydd for hver organisasjon og for hvert møte.

Easymeet tilbyr et antall tjenester som supplement til systemet.

Vi lærer opp møteledelsen, sekretariatet og andre grupper, slik at alle vet hva de skal gjøre og kjenner seg trygge. Våre teknikere bistår på stedet under kongressen. Håndenhetene til alle deltagere er satt i stand og klar til å brukes. Vi samarbeider med bildeprodusenter og prosjektledere ved større forpliktelser og helhetsløsninger.