TJÄNSTER

Easymeet är framtaget med största möjliga flexibilitet som riktmärke.

Mötessystemet är moduluppbyggt, hela eller delar av funktioner kan slås av eller på. Och nästan varje sekvens i en funktion kan anpassas efter mötets regler eller organisationens stadgar. Lika enkelt kan våra kunder välja layout på handenheter och visningsytor i lokalen. 
På så sätt blir Easymeet skräddarsytt för varje organisation och för varje möte.

Easymeet erbjuder ett antal tjänster som komplement till systemet.

Vi utbildar mötesledning, sekretariat och andra grupper så alla vet vad de ska göra och känner sig trygga. Våra tekniker assisterar på plats under kongressen. Handenheterna till alla deltagare är iordningställda och färdiga att användas. Vi samarbetar med bildproducenter och projektledare vid större åtaganden och helhetslösningar.