EASYMEET - Defining Digital Democracy

DSC00378.JPG

Med digital teknik har vi skapat ett mötessystem som har ekonomiska, miljömässiga och praktiska fördelar för våra kunder. Papperslösa möten sparar miljön och reducerar kostnaderna, omröstningar klaras av på minuter i stället för timmar, rapporter och statistik produceras automatiskt, för att nämna några av vinsterna.

 

Men Easymeet är också programmerad kunskap om hur riktigt bra kongresser genomförs. Regler och stadgar ska följas samtidigt som deltagarna ska känna sig involverade under hela processen. Många års erfarenheter från större möten och kongresser har gett oss insikter och kunskaper som vi använt oss av när vi skapat Easymeet.