NOMINERINGSHANTERING

Samla alla nominering på ett och samma ställe, och få en överblick!
Ni definierar själva vilka fält användarna ska fylla i, och välj om systemet automatiskt ska hämta uppgifter från ert medlemsregister. Låt sedan er valberedning logga in i systemet för en överskådlig sammanställning.

Systemet hanterar

  • Valbart antal uppdrag
  • Valbara fält
  • Automatisk epost-avisering
  • Sammanställning per uppdrag eller fält
  • Export till Excel
  • Koppling till Medlemsregister