MOTION MANAGEMENT

Prosessen før et allmøte eller et kongress begynner lenge før selve møtet finner sted. Det er her øvelsen hat kommer inn. For å administrere og samle alle utgivere, har vi bygget et verktøy som letter hele arbeidsflyten. Helt fra begynnelsen der medlemmene skriver sine forslag, til den endelige dokumentasjonen med uttalelsene fra Forbundsstyret.

Med oppfølgingsverktøyet kan du enkelt og forståelig følge opp alle beslutninger som tas under møtet eller kongressen

Systemet håndterer

  • bevegelser
  • To-Kits
  • Områder / delområder
  • tre forskjellige nivåer: medlem, region / avdeling, forbundskontor
  • Forslag til vedtak
  • uttalelser
  • Nummerering / sortering av bevegelser
  • Eksportør: excel, word, pdf
  • Oppfølging av beslutninger