MILJØPOLITIKK

Easy Digital Meeting Services AB skal tilstrebe et bedre miljø ved kontinuerlig å evaluere hva vi gjør basert på miljøpåvirkningen.

Dette inkluderer:

  • øke kunnskapen og øke bevisstheten om miljøspørsmål blant alle ansatte.
  • påvirke, etterspørre og samarbeide med andre selskaper, leverandører, myndigheter og organisasjoner.
  • se tiltak for miljøforbedring som investeringer.
  • forhindre forurensning i luft, jord og vann ved å vurdere miljøbelastningen av det vi gjør.
  • kontinuerlig tilstrebe å forbedre utnyttelsen av ressursene våre i selskapet.

miljøorganisasjon

Fra og med 2017 blir miljøspørsmål drevet av en spesiell miljøsjef, Frans Eklund. Miljøansvarlig øker koordinering og integrering i virksomheten og med våre leverandører.
Gjennom kontinuerlige personalmøter, diskusjoner med kunder og leverandører, kan vi bidra til å føre miljøarbeidet fremover i hele selskapet.

handlingsplan

Vi har utarbeidet en handlingsplan basert på vårt mål. Handlingsplanen inkluderer:

- Kildesortering av avfall
Vi sorterer avfallet og legger papir til gjenvinning

- Energisparetiltak
Et etablert mål er å øke bruken av datamaskiner og tilstrekkelig programvare for å redusere papirbruken for å spre informasjon til ansatte, kunder og leverandører. Selskapet bruker lavenergilamper i belysningsarmaturene der det er mulig.

−Miljøtilpassede kjøp
Et etablert mål er å alltid ta miljøaspekter i betraktning når du kjøper produkter som brukes i virksomheten, fra kjøretøy og drivstoff til kopi av papir og penner. Dette har ført til en overgang til mer miljøtilpassede produkter. Overholdelse av kravene er et must og diskuteres på personalmøter en gang i måneden.

- Miljøkrav til våre leverandører
Et av selskapets miljømål er å påvirke hovedleverandørene våre til alltid å ta hensyn til miljøaspekter i deres produksjon og drift.

- Reise
Et av miljømålene som er satt for virksomheten er at reiser skal foretas med så lite miljøpåvirkning som mulig. Derfor, f.eks. Tog velges før flyvninger - om mulig.

» EASYMEET Miljøpolitikk (PDF)