SERTIFIKASJON ISO 27001

ISO 27001

Easymeet er sertifisert i henhold til ISO 27001-standarden for informasjonssikkerhet.
Det er viktig for både selskaper og offentlig sektor og andre organisasjoner å håndtere informasjon på en sikker måte, slik at viktig informasjon ikke blir forvrengt, lekket eller ødelagt.

Formidling av informasjon uten kontroll kan skade en organisasjon økonomisk og omdømme, men det kan også være rent ulovlig, for eksempel hvis personopplysningene som er lagret blir formidlet til uvedkommende.

Sikker styring handler også om å gjøre informasjon lett tilgjengelig når det er nødvendig.
sertifisering

For at en organisasjon skal motta et ISO 27001-sertifikat, kreves følgende:

  • Organisasjonen har et styringssystem som oppfyller alle kravene i standarden.
  • Systemet er en naturlig del av organisasjonens daglige drift.
  • Systemet er beskrevet.
  • Systemer og beskrivelse vedlikeholdes fortløpende.
  • Virksomheten blir årlig revidert mot kravene i ISO 27000 av et akkreditert sertifiseringsorgan.

GDPR
Generell databeskyttelsesforskrift (GDPR) er EUs lov for beskyttelse av personopplysninger. Loven gjelder i hele EU fra 25. mai 2018 og tar sikte på å skape et enhetlig og likeverdig vern av personopplysninger.
Sertifisering i samsvar med 27001 på mange måter letter arbeidet med å oppfylle kravene i GDPR.