MOTIONSHANTERING

Processen inför en stämma eller kongress börjar långt inna själva mötet äger rum. Det är här motionshateringen kommer in. För att hantera och samla alla förlag har vi byggt ett verktyg som underlättar hela arbetsflödet. Från första början där medlemmar skriver in sina förslag, till det slutgiltiga underlaget med förbundsstyrelsens utlåtanden.

Med uppföljningsverktyget följer ni enkelt och överskådligt upp alla beslut som har tagits under stämman eller kongressen

Systemet hanterar

  • Motioner
  • Att-Satser
  • Områden/underområden
  • tre olika nivåer: medlem, region/avdelning, förbundskontoret
  • Förslag till beslut
  • Utlåtanden
  • Numrering/sortering av motioner
  • Exporter: excel, word, pdf
  • Uppföljning av beslut