KONGRESS OCH MÖTESSYSTEM

Easymeet Kongress och mötessystem

Med digital teknik har vi skapat ett mötessystem som har ekonomiska, miljömässiga och praktiska fördelar för våra kunder. Papperslösa möten sparar miljön och reducerar kostnaderna, omröstningar klaras av på minuter i stället för timmar, rapporter och statistik produceras automatiskt, för att nämna några av vinsterna.

Men Easymeet är också programmerad kunskap om hur riktigt bra kongresser genomförs. Regler och stadgar ska följas samtidigt som deltagarna ska känna sig involverade under hela processen. Många års erfarenheter från större möten och kongresser har gett oss insikter och kunskaper som vi använt oss av när vi skapat Easymeet.

Totalleverantör av mötesteknik

Easymeet levererar all teknik som krävs för att genom föra en stämma eller kongress. Med många års erfarenhet av mötesindustrin kan ni vara trygga i att vi alltid levererar i högsta klass. Genom att ha både mötessystemet och ljud-, ljus-, bild- och kamerateknik inom samma företag blir hela leveransen enklare för alla inblandade, och ni endast har en ”speaking partner”. Vi har även scendesigners som hjälper till med hela den estetiska delen av mötet.

Easymeet är framtaget med största möjliga flexibilitet som riktmärke.

Mötessystemet är moduluppbyggt, hela eller delar av funktioner kan slås av eller på. Och nästan varje sekvens i en funktion kan anpassas efter mötets regler eller organisationens stadgar. Lika enkelt kan våra kunder välja layout på handenheter och visningsytor i lokalen.
På så sätt blir Easymeet skräddarsytt för varje organisation och för varje möte.

Easymeet erbjuder ett antal tjänster som komplement till systemet.

Vi utbildar mötesledning, sekretariat och andra grupper så alla vet vad de ska göra och känner sig trygga. Våra tekniker assisterar på plats under kongressen. Handenheterna till alla deltagare är iordningställda och färdiga att användas.